Кариерният камагра център към нашия Университет вече над 15 години помага на студентите в тяхното професионално ориентиране, намирането на стаж и/или работа, създаването на полезни контакти с работодатели и специалисти в различни области.

Студентите, използващи услугите на центъра получават:

Информация за свободни стажантски и работни камагра голд 100 позиции;
Информация за конкретни работодатели;
Обучение и стратегии за търсене на стаж и работа;
Помощ при подготовка на автобиография, мотивационно писмо и други необходими документи при кандидатстване за конкретна позиция и др.
Можеш да се регистрираш в Кариерния център бързо и лесно по два начина:

  • чрез  камагра софт попълване на регистационна карта на място в центъра;
  • чрез изпращане на Автобиография на e-mail: [email protected].

В Кариерния център могат да се регистрират всички желаещи студенти на ТУ-София, независимо от специалност, факултет, курс и форма на обучение.

За контакти:

Кариерен център към Технически камагра гел университет – София

Бул. „Климент Охридски” 8, 1000 София,

Каб.12 122, блок 12 тел.: 965 34 40, факс: 868 21 30

А за повече информация, посети ги на онлайн: career.tu-sofia.bg

1.Как да заявя супер камагра участие?

Заявката за участие става по електронен път като се попълни формата за регистрация, чрез която изпращате и доклада си. Регистрацията е задължителна за всички, желаещи да участват в конференцията.

2.Получава ли се документ, удостоверяващ участие в конференцията?

Да, всеки участник получава сертификат за участие. Сертификатът се издава дори ако участникът е изпратил своя доклад, но е бил възпрепятстван да Камагра меки таблетки за дъвчене дойде на конференцията.

3.Колко души могат да вземат участие с един доклад?

Допускат се не повече от двама автори за един доклад.

4.Възможно ли е да не представя доклада си по време на конференцията?

Ако участникът е възпрепятстван да присъства на конференцията се допуска той да не представи доклада си, като докладът се публикува в сборника и участникът получава сертификат.

5.Ако докладът има камагра желе двама автори, и двамата ли трябва да се регистрират?

Регистрацията е задължителна за всички участници. Дори при двама автори на един доклад е задължително да се регистрират и двамата, като е достатъчно само единият от тях да изпрати доклада.Изключение за регистрация се прави, когато съавторът е преподавател, който е помагал при писането на доклада, но няма да участва в конференцията.

6.Кога трябва да предам презентацията си?

Презентациите се изпращат до 3 дни преди началото на конференцията на адрес [email protected]
7.Мога ли да участвам с повече от един доклад?

Максималният брой доклади, с които може да участва даден автор, е 2 – като автор на един и съавтор на друг доклад.

  1. How to apply?

If you want to apply, you have to fill out our online registration form and to attach your report. The registration is required!

  1. Is there a document certifying the participation in the conference?

Yes, each participant receive a certificate for participation in the conference. We will grant a certificate even if the participant has sent his report but was unable to come to the conference.

  1. How many people may participate with one report?

No more than two authors of a report are allowed.

  1. Is it possible not to present my report at the conference?

It’s possible, if the participant is unable камагра ефервесцент to attend the conference. Nevertheless, the report will be published in the Proceedings and the participant will receive a certificate.

  1. If there are two authors of one report, is it necessary for both of them to register?

The registration is required for ALL participants including for the co-author of the report. There is exception for professors, who have helped write the report but will not participate in the conference.

  1. When I should give my presentation?

The presentations should be sent not later than 3 days before the conference on [email protected]

  1. May I participate with more than one report?

Each participant may be involved in no more than 2 reports – as author of one and co-author of another report.

В Общото събрание на Студентски съвет участват всички избрани представители на студентите и докторантите от ТУ – София и всички негови звена. ОС е висшият орган на управление на СС и заседава минимум два пъти в семестъра.

Това са членовете на Общото събрание и респективно на Студентски съвет:

Списък ОС 2012 – 2014

Име Презиме Фамилия

Курс

ФА